Home Classic Tourist Bedrijven  
Vernieuwing van de Hendrik Consciencelaan | Regiobrugge.be
Vernieuwing van de Hendrik Consciencelaan

H. Consciencelaan onderbroken

Werken op Hendrik Consciencelaan
Toestand op 22 Maart 2004
In maart vorig jaar organiseerden de stad Brugge een inspraakvergadering over een voorstel tot heraanleg van de straat. Op basis van de reacties van de bewoners werd het voorstel gewijzigd en keurde de gemeenteraad het nieuwe plan goed in september 2003.

De rijweg en het trottoir worden vernieuwd. Het trottoir en de rijweg worden minder breed dan in de huidige toestand zodat de parkeerstroken breder kunnen zijn. Aan het fietspad langs de vesten wijzigt er niets. Er komt een rijweg in mozaïeken en een trottoir in platines (grijze zandsteen). De parkeerstrook situeert zich aan de kant van de woningen en wordt uitgevoerd in kasseien. Ter hoogte van de aansluiting van elke zijstraat op de Hendrik Consciencelaan, met name op de hoeken, zijn voetpaduitstulpingen voorzien. Deze uitstulpingen hebben tot gevolg dat de parkeerstroken tussen twee zijstraten in, afgebakend zijn. De wagens zullen als het ware weg van de rijbaan geparkeerd staan. De heraanleg van de Hendrik Consciencelaan ter hoogte van de Hauwerstraat suggereert dat het autoverkeer het best indraait in de Hauwerstraat om naar de ring/station te rijden in plaats van rechtdoor te rijden. Dit gebeurt door het voetpad vóór huisnummer 47 te laten doorlopen over de rijweg naar het fietspad toe. Door het gebruik van een ander wegdekmateriaal moet de aangewezen rijrichting visueel duidelijk zijn voor de automobilist.Het kruispunt Hendrik Consciencelaan/Boeveriestraat wordt herschikt.

De aansluiting van de Boeveriestraat op de Hendrik Consciencelaan wordt minder breed gemaakt zodat het overzichtelijker wordt. In de Boeveriestraat zelf zijn nu aan beide zijden fietssuggestiestroken voorzien in rode slemlaag (een slemlaag is een dunne laag asfaltemulsiebeton die zichtbare scheuren in het asfaltwegdek dichtmaakt en de kwaliteit van het wegdek verbetert). Beide fietsstroken monden op de Hendrik Consciencelaan uit en krijgen beiden een fietsoversteek in rode betonsteen.

In de rijweg aan de Boeveriestraat is een asverschuiving voorzien en wordt de rijweg ook smaller zodat er palend aan het fietspad een groenzone ontstaat waarin nieuwe beplanting een plaatsje krijgt.

De herschikking van de aansluiting van de Hendrik Consciencelaan aan de Koning Albert I-laan drong zich ook op gezien de gewijzigde verkeerssituatie. Het verkeer van de Hendrik Consciencelaan mag immers niet meer links afslaan in de richting van het station. Er zijn geen drie rijvakken meer nodig. De derde rijstrook verdwijnt en in het midden van de overblijvende twee rijvakken is een middenberm voorzien met een voetgangersoversteek en met groenvoorzieningen.


Ook in de grond moeten er heel wat ingrepen gebeuren. De riolering wordt nagenoeg volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, namelijk een riool voor het afvalwater en een riool voor het hemelwater. Alle nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, TV-distributie) worden aangepast waar nodig.

Bron: Stad Brugge

Auteursrechten: De foto's met de vermelding van het Regiobrugge.be logo mogen gebruikt worden, in ongewijzigde vorm, op uw website of op niet-commerciële teksten of verhandelingen. Neem contact op met ons voordat u foto's overneemt.

Klik hier om contact op te nemen met ons hierover