Home Classic Tourist Bedrijven    
Recensies boeken over Brugge | Regiobrugge.be

Bouwen door de eeuwen heen

Bouwen door de eeuwen heen
Inventaris van het cultuurbezit in België
Architectuur: Deel 18n a
Stad Brugge, Oudste kern

S. Gilté, A. Vanwalleghem, A.-M. Delepiere

Wie meer wil weten over de geschiedenis van Brugge, en in het bijzonder de architectuur, zal met dit boek vele uren kunnen spenderen. Het geschiedkundig overzicht van Brugge is kort, maar bondig en geeft een duidelijk beeld van hoe Brugge door de eeuwen heen is geëvolueerd.

Het boek bevat een aantal historische kaarten van Brugge, plattegronden van kerken en een bijzondere kaart van het centrum van Brugge met daarop de éérste stadsomwalling. De eerste stadsomwalling was gemaakt van hout en werd gebouwd in de 12e eeuw naar aanleiding van de moord op Karel de Goede in de Sint-Donaaskerk. In de loop van de 12e eeuw tot het begin van de 13e eeuw werd de houtbouw vervangen door steenbouw.

De indeling is systematisch en gestructureerd. Straat per straat wordt besproken, en van elk historisch gebouw kan men de geschiedenis terugvinden. Hierbij komen de details van de architectuur duidelijk aan bod. Naast de vele foto's is er onder andere ook een indrukwekkende tekening van de gebouwen in de spiegelrei, gespreid over meerdere bladzijden.

Voor ons is het duidelijk: wie meer wil weten over architectuur in Brugge, de geschiedenis van de beschermde gebouwen en de verschillende stromingen heeft met dit boek een schat aan informatie in handen. Dit is een absolute aanrader!!

Volgend op dit boek bestaat het deel 18n b, dat het Noordelijk gebied behandelt tussen de eerste en de tweede stadsomwalling. Het deel 18n c behandelt de Zuidelijke middeleeuwse uitbreiding.


Voor 18nb (Middeleeuwse uitbreiding Noord)
- Uitzonderlijke promotieprijs geldig tot 28 februari 2007: € 25

Voor 18nc (Middeleeuwse uitbreiding Zuid)
- Uitzonderlijke promotieprijs geldig tot 28 februari 2007: € 30

Uitgeverij Brepols
Prijs: € 49.09
ISBN 90-5622-037-3
736 Pagina's


Woordenboek van het Frans-Vlaams

Cyriel Moeyaert

Woordenboek van het Frans-Vlaams - Cyriel Moeyaert Cyriel Moyaert is een autoriteit op het vlak van taalkundig onderzoek. Deze auteur heeft bij het Davidsfonds uitgeverij een boek uitgegeven: Woordenboek van het Frans-Vlaams / Dictionnaire du flamand de France.

De auteur heeft een beroep gedaan op 250 zegslieden (Frans-Vlaamssprekenden). Die werden met naam en andere bijzonderheden achteraan opgenomen in het boek.

Deze taal -Frans-Vlaams- wordt nog elke dag gesproken in het Noorden van Frankrijk. In Vlaanderen is dit minder. Bij het lezen van dit boek zullen evenwel héél veel woorden bekend in de oren klinken van de West-Vlaming evenals de uitspraak. Voor elke West-Vlaming en de taalliefhebber is deze verheldering een must in zijn/haar bibliotheek.

Enkele voorbeelden:
busch: bos, woud - bois
keppe: verwend kind, lieveling - chouchou
keunekot: konijnenhok- clapier

Enkele uitdrukkingen:
't zijn de kleene vlootjes die biiten = kleinigheden kunnen pijn doen
lijk: zoals - comme: beenen lik breinaalden - des jambes comme des aiguilles à tricoter
't is assan 't zelfste liiche mè joen - het is altijd hetzelfde probleem met jou.


Uitgever: Davidsfonds literair
Prijs: € 29.95
ISBN: 90-6306-527-2
Uitvoering: paperback
Formaat: 17x24x00
Gewicht: 630. gr
Pagina's: 340
Unesco-code: Taalkunde