Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ons! We zijn heel strikt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie.

  • De ingegeven gebruikersgegevens zijn onderhevig aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 December 1992. De ingegeven informatie wordt niet doorgegeven aan derden en zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  • Volgens wettelijke bepaling heeft u het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens die wij bijhouden. U kan ten allen tijde correcties laten doorvoeren aan deze gegevens indien dit nodig mocht blijken. Contacteer ons hierover voor meer informatie.
  • Bij eventuele wijziging van dit privacybeleid zal u daarvan bij uw eerstvolgende bezoek aan de site of via de nieuwsbrief op de hoogte worden gebracht.

Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy