Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse

Titel: Stem van brood en bossen
Auteur(s): Lappersfort Poets Society
Uitgever: BVS Enterprises
Illustratie: 'De oudste eik' van Jan Bosschaert

Datum uitgave: 1/10/2006
Type: Paperback
Aantal pagina's: 62 blz.
ISBN: 9081108719
EAN: 9789081108713

Kostprijs: € 5

Dit boek kan online besteld worden.

Verzendkosten België (PRIOR-zending):

 • 1 boek: € 1.50
 • 2-3 boeken: € 2.00

Verzendkosten Nederland (PRIOR-zending):

 • 1 boek: € 2.50
 • 2-3 boeken: € 5.50

Stuur ons een e-mail om te bestellen. Vergeet niet uw adres te vermelden. Wij mailen u terug met de nodige informatie.

Uittreksel uit het boek

Voorwoord van Peter Theunynck

Omdat bossen en bomen geen stem hebben...

Dichters en dichteressen vind je niet vaak op de barricades. Ze knokken met klanken, maar klinken zich niet vast in boomkruinen. Ze vechten met woorden en zinnen, met ritmes en beelden, maar niet met bulldozers en waterkanonnen. Het zijn stille schreeuwers. Hun woede of vreugde is meestal ingehouden. Toch spelen ze hun rol. Ze houden dromen levendig. Ze geven eten en drinken aan idealen.

De stem van de dichters fluistert zich een weg naar het oor van de wereld. Ook wanneer stormen van protest zijn gaan liggen en iedereen zwijgt, blijven zij koppig fluisteren en formuleren. Ze richten standbeelden op voor gesneuvelde eiken, beuken en populieren, ze schilderen miniatuurtjes voor uitgestorven vogels en vertrappelde paddenstoelen. Ze hamsteren metaforen, ze bouwen machtige taalconstructies om het Lappersfortbos en Fort III in Borsbeek met het regenwoud te verbinden. Ze geven zuurstof aan het leven.

In 'Stem van brood en bossen' vindt u gedichten van heel verschillende dichters en dichteressen. Verzen van mensen die in Vlaanderen en ver daarbuiten bekend zijn, maar ook van lokale dichters en zelfs van actievoerders, die voor een keer niet in de bomen, maar in de pen klommen. De selectie leverde een heel gevarieerd, natuurlijk bos van gedichten op met stoere beuken uit één stuk, bloeiende heesters en tere zaailingen die nog verder moeten groeien. Er zijn liefelijke gedichten en genadeloze uithalen naar de kappers en heren van beton.

Doorbladert u even dit bos. Snuif de geur van een goedgekozen woord op, bemerk het haast onhoorbare geritsel van een in de juiste plooi vallende zin. Geniet van de zachtheid van een vrouwelijk rijm en het onverwachte perspectief van een enjambement. Ontdek hoe weerloos alles van waarde is. Vind even een rustpunt om morgen weer onvermoeibaar mee te strijden voor een wereld waar oude bomen als waardevol erfgoed gekoesterd worden, waar bossen uitzwermen en niet uitsterven. Zo'n wereld is geen luxe, maar een noodzaak voor elke mens.
Hou van de bossen uit liefde voor de mens.


Peter Theunynck
Lappersfort Poets Society
www.regiobrugge.be/lappersfortpoetsDichtbundel 'stem van brood en bossen' zindert na...

Bespreking door Paul Saccasyn & Inhoudstafel

4 jaar na ontruiming van Lappersfort=bos

a. Bespreking

Samensteller Peter THEUNYNCK, één der bezielende dichters van de literair-sociaal geëngageerde "Lappersfort Poets Society" laat in de dichtbundel "Stem van brood en bossen", uitgegeven op 1.10 bij gelegenheid van de "Week van het Bos 06" een ruim aantal (26) dichters en dichteressen aan het woord die veelal een beklemmend picturaal beeld oproepen, dat geen tranerige of melodramatische gevoelens weergeeft. Beslist gaat het niet om belerende belijdenispoëzie maar vaak zijn grondtonen van melancholie of nostalgie te horen. Creatieve stuwkracht danken de 26 samenstellende dichters aan hun emotionele gehechtheid aan de onberoerde natuur, meer dan ooit bedreigd door uitwassen en schijncompromissen van het huidige hightech tijdperk.

Op enkele verre associatieve steenworpen van Jacob Van Maerlants standbeeld te Damme, dichter die tevens de "Vader der Dietse" dichters wordt genoemd wiens didactische werken in strofische dichtvorm nog nazinderen in onze dichtkunst, is de anthologie "Stem van brood en bossen" op haar beurt naast "Van der nature blomme" een meerstemmig loflied op de natuur. Vaak zangerig van klankbeeld, polyfoon van klankkleuren en door de (boek)band een toonbeeld van direct verteerbare natuurlyriek, soms naargelang de aard of inspiratie van de dichter of dichteres met een knipoog naar het profetische of groteske. Ballades, elegieën en lofzangen op de ongerepte natuur weerspiegelen in "Stem van brood en bossen" de emotionele bewogenheid der dichters en dichteressen of hun duidelijk verwoord sarcasme tot aan de begoochelende grens van de nonsens-poëzie.

In '68 schreef auteur Jan VEULEMANS in zijn opgemerkt essay "Dag mens. De tijdgenoot in de roman": "Het is de taak van de schrijver een boodschap te brengen, de lezer hulp te bieden of te troosten, hem van bepaalde dingen bewust te maken." Weliswaar voor velen een controversiële uitspraak, lijnrecht contradictorisch met het "l'art pour l'art - beginsel" maar toch...

Dit beginsel geldt in "Stem van brood en bossen" voor veel geciteerde bosdichters die soms uiterst lyrisch, soms melancholisch, soms cynisch, soms pamfletair, soms hallucinant een alarmerend signaal geven. Geen belerende, erudiete en/of hermetische verzen maar vaak een in vrije versvorm - of geenszins - gegoten natuurlyriek die uit het hart komt en verbloemd of onverbloemd, teder of grimmig reciterend, tot de verbeelding spreekt.

Soms solidair met vroegere, aan strenge rijmschema's en versvoeten beantwoordende verzen, soms in vrije versvorm, blijkt de natuur, in casu het bedreigde bos, een rijke bron van (onheilspellende) inspiratie voor een aantal representatieve en minder bekende vertegenwoordigers van Vlaamse, hedendaagse poëzie met universeel karakter of thema. Opmerkelijk ook is de aanwezigheid van debuterend, dichterlijk talent dat een eigen klemtoon met niet zelden evocerende beeldspraak weet te leggen in verzen die tot de zgn. significante poëzie behoren maar insgelijks musisch, zangerig als een welluidende canon klinken, zonder de dissonanten of atonaliteit te schuwen. Evenwel is dit laatste kenmerk meer uitzondering dan regel, in de versregel.

Laat deze "Stem van brood en bossen", nederige bloemlezing van een handvol in hun wiek geschoten poëten, een huldeblijk zijn aan de onlangs overleden Brugse dichter en humanist Mark Braet wiens sociale bewogenheid over alle filosofische overtuigingen heen, alombekend blijft. Ook aan de betreurde Melanie VANBRUGHE is deze dichtbundel een uiting van hulde.

Dichters heten van oudsher dromers te zijn, beetje wereldvreemd neerkijkend uit hun 'ivoren' toren. De tijd van rederijkers, berijmde verzen en gekunstelde taalworstelingen met de vormgeving is voorbij. De bosdichteres uit "Stem van brood en bossen" spreekt zacht of heftig, al dan niet met gebruik van strofen, rijmschema's, versvoeten en alliteraties of stafrijmen: vergeef hem/haar als hij/zij uithaalt met de staf.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, 12.10.06

De dichtbundel kan je live kopen voor 5 euro in de boekhandels de Reyghere (markt en St. Kruis) en De Meester (Dijver) of online bestellen via http://www.regiobrugge.be/lpsbundel.php

b. Inhoudstafel

gedichten op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php AAN DE MINISTER 1 'slapen in de armen van een boom' * AAN DE MINISTER 2 ' brief boeboeks' * ADEMNOOD * APPELBOOM * BEZOEK AAN DE STAD * BOMBARDIER * BOMEN ZIJN RIDDERS * BREINAALDWOUD * BRIEF AAN DE SINT * BRUGES LA MORTE * DANKZIJ STEMMIG VOGELKWARTET * DE BOMEN * DE HUISZWALUW * DE KLEREN VAN DE KEIZER * DE ROERDOMP EN DE WILDE EEND * DE VERDWENEN STAMMEN * EEN BOOM * EEN POPULIER * ERUDIET * FABRICOM * GELUKZOEKER * GOD IS EEN SPOOK * HANDBOEK VAN DE BOSBEZETTER * HEREN VAN HET BOS * HET KAUWENBOS * HOPEN * IK WOU DAT IK EEN POP WAS * KORTSTONDIG IS DE REIS * LAAT ER EEN TUIN ZIJN * LAPPERSFORT-BOS * LENTE * MIDZOMERNACHTSDROOM * MIDZOMERNACHTWENS * NEEN AAN HET BLOTE BOS * ODE AAN HET LAPPERSFORTBOS * OP EEN DAG DOKEN ZE OP EN ZWERMDEN UIT... * OUR TREES * OVERBRUGGEN * POET FLU * POPULIER * ROZENBLOEDJE * TOEGEPAST SCHRIJVEN * VERMOEIDE BOOM.* UITSTOOT * VERANDEREN IN EEN OUDE BOOM * VOORBARIG AFSCHEID VAN DE BUNT * VROEGER WAS EEN BOS * WAAR IS, DAAR WAS * ZWANGER VAN EFFECT * ZWERFVUIL2002 - 2006
MUZES BIJ HUT BOS: HOE HET ALLEMAAL BEGON

In het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be proberen we zo veel mogelijk het verhaal van de hoop te schrijven, mede verwoord door bosdichters & dichteressen. Het begon natuurlijk met de moed van enkele jonge mensen die de boom N kropen. Het verhaal gaat verder en de duurzame club van Brugge blijft groeien. Het verhaal achter ons verhaal: voor de volledigheid even de biografie. Een non-event volgens onze burger-vader... Op www.ggf.be staan ook enkele flitsen van de begintijd en andere bosbezettingen. Portretten van 25 dichters on line op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

 • Mark Braet en Patricia Lasoen, Luc Van der Kelen en Willem Vermandere, Luuk Gruwez en Kamagurka, Peter Slabbynck en Tom Lanoye, Paul De Wispelaere en Ricardo Petrella zijn de eersten die toetreden tot het Lappersfortbos-beschermcomité. Dit nadat de Fabricom groep de bezetters voor de rechtbank daagt. We willen een beschermende cirkel zijn rond deze jonge tedere anarchisten en hun bos en groene gordel...
 • Net voor en na de ontruiming van het Brugse Bos (Brugge 2002) stroomden de gedichten binnen van vele leden van het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse.
 • April 2003 Chartreusehappening met een debat over kunst & engagement gemodereerd door Joris Barbier en met enkele bos-dichters in panel of op podium (Peter Holvoet-Hanssen, Patricia Lasoen, Peter Theunynck, Nic Balthazar, Noortje Wiesbauer, Nele Ghyssaert brengt gedichten van Mark Braet - haar dode dichter-partner).
 • Bij de Sinterklaasschoenzetting 2003 waar Luc Van der Kelen ons moed komt toespreken is er een gedicht van Peter Theunynck genoemd 'een Brugs sprookje' waar de bestuurders Moenaert en Roose in voor komen
 • Met gedichtendag 2004 publiceren we onze eerste virtuele dichtbundel. De Morgen schenkt er aandacht aan.
 • Week van het bos 2004: kort dichters-optreden aan bos en korte poëzielezing door Paul Demets en Geert Tuerlinckx en Peter Holvoet-Hanssen en Wally de Doncker en Peter Theunynck op de aangemeerde Kanaalboot The Old Piper.
 • Sinterklaas 2004: kort pers-moment met gedichten door Linda Van Mieghem tijdens Sinterklaasschoenzetting. Flyer-actie met struikrovers en VBV van 6 tot 10, muzikaal opgeluisterd door de JNM-sambaband.
 • Gedichtendag 2005: flyer-actie aan station, zo ook bij uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen bij Brugs concertgebouw waar we Minister Anciaux en Burgemeester Moenaert onthalen met 'heren van het bos' van Hedwig Speliers. Dit wordt met de week van het bos 2005 op het huisje aan het Lappersfort geschilderd door woordkunstenaars die liever anoniem wensen te blijven.
 • Laatste Romerodag 25, lente 2005 met op het podium 4 bos-dichters van de Lappersfort Poets Society (ook op de regionale TV-zender Focus)
 • Pinkstermaandag: riddering van de bomen door Kapersnest met daarna poëziehappening op de varende Old Piper door de bos-dichters Peter Theunynck en Peter Holvoet-Hanssen en Don Fabulist uit het Hoppebos: vurige tongen bij hut bos
 • My Forest is a battlefield als Corpus-bijdrage voor Brugge mei 2005
 • Trois couleurs Bleu, Bois, Rouge flyer-actie tijdens Corpus Poëzieroute september 2005.
 • Herfst-flyer-actie aan Brugse station van 6u tot 9u: thema: de laatste Herfst...
 • Week van het bos 2005: vurige tongen tussen bos en stad: beschermlid Ludo Enckels leest in het Lappersfort voor uit het Vlaamse Filmpje dat hij schreef: slapen in de armen van een boom, over de bezetting en ontruiming en aanhoudende strijd rond Reuzenbos. Het motto van de vredesweek is geen bommen maar bomen en ook aan het Lappersfort wordt een vredesboompje geplant. Zijn niet alle bossen vredesbossen ???
 • Sinterklaas 2005: Hut Fabricom Vredesbos: flyer-actie ivm. een stadsdichter(es) voor Brugge met gedichten van Patricia Lasoen en Linda Van Mieghem.
 • Gedichtendag 2006: Peter Theunynck leest bos-gedichten voor door de megafoon. Het waait en is donker wanneer we de thuiskomende pendelaars aan het Brugse stationsplein weer thuis verwelkomen na een lange dagtaak. Bij gebrek aan stadsdichter staan de bosdichters graag de muzes van de stad bij.
 • Nacht van de duisternis 2006: fakkeltocht van stad naar bos: stadsdichter Paul Saccasyn leest bosgedichten voor op de Burg van Brugge. We dragen in stoet BPA Ten Briele ten grave.
 • Begin herfst 2006, 25 sept. met een boommelding (Joris Denoo) aan het Brugse stationsplein.
 • 28 september tevens boommelding bij Bos-minister Peeters en Burgemeester Moenaert en schepenen die een deel van Lappersfort als stadsbos inwandelen. Bos-minister Peeters krijgt voor de ogen van de camera's het Vlaams Filmpje 'slapen in de armen van een boom' van Ludo Enckels overhandigd. Met de afspraak dat we zijn kabinet bezoeken wanneer hij het Filmpje heeft gelezen, na de week van het bos dus. Het motto blijft: Hut Fabricom Vredebos...
 • 1.10 in Brugge. Aan het Lappersfort werd de dichtbundel 'stem van brood en bossen ' voorgesteld. Morgen is hij te koop in boekhandel de Reyghere en De Meester. De vredesweek is vandaag ten einde en de week van het bos begint. 14 oktober is de ontruiming alweer 4 jaar geleden...
 • wordt vervolgd...
Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy