Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Doel-song

Wij willen Doel niet overleven,
het moet na ons nog voortbestaan,
wij gaan er nooit de brui aan geven
en toezeien hoe het zal vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
van stormvloed, ontij of orkaan,
maar 't graf van Doel wordt nu gedolven
door winstbejag en grootheidswaan:

uitbreidingswaan van de baronnen
die mensen zien als hinderpaal
voor hersenspinsels van verzonnen
noodzaak voor een areaal:
een areaal van polderkankers
met een steeeds groeiend arsenaal
containers, bulk en supertankers
als Vlaand'rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
tegen de slaafse politiek
ten dienste van een overmacht
die mens noch dier noch plant ontziet.

Het dorp moet ons ooit overleven
als een symbool van een gevecht
en van het onomkoopbaar streven
naar onontvreemdbaar woningrecht.

Herman J. ClaeysStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy