Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

De profeet Elias (*) in het Lappersfortbos

In medialand leiden valse profeten de dans.
Spelen als Uilenspiegels een spel
Op het ritme van de verbale stoeltjescadans.
Hoge ogen, holle woorden
Neen, dit is geen dance macabre,
Geen rondedans, dit wordt het spel van de gans.
Van Reinaert, de vos, van Tybaert, de kater,
Van oeverloos getater over later.

In dit land, wieg van de polyfonie,
Regeert de dissonant van de kakofonie.
Valse profeten knipogen over menslievendheid
Sparen schijnheilig de kool en de geit.

De profetie van Elias wordt ontkend
Kitsch en geldgewin, cent om cent.
In het Lapperfortbos kwam Elias opdagen (**)
Elias terug in barbarenland, terug in drijfzand
Bij de bannelingen aan de stadsrand.
Elias kwam de heksen groeten
In het heilig vuur van de heksenkring wroeten.
De honden likten zijn wonden:
Elias glimlachte, glimlachte, glimlachte...


(*) Elias, Hebreeuws profeet

(**) De zoon van wijlen kunstschilder Etienne Elias (1936 - 2007) bracht een bezoek aan het Lappersfortbos. Tijdens de ontvangst van Fons Mees - globefietser voor natuur en een goed doel. Wijlen Elias dweepte met het Lappersfortbos en was een gevierd innoverend beeldend kunstenaar met naïef-dichterlijke zienswijze.

Paul SaccasynStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy