Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Georgia on my mind

kleine psychoanalyse van de waanzin der machtigen

gaat het om olie, de schatten
van een bodem, wordt elke
waanzin zo logisch verklaard?

neen, machtigen hebben emoties:
hoogmoed, gekrenkte trots, machtigen
ervaren dat ze machteloos zijn

de mens is sterker en de feiten
het sterkst: in elke kerker rumoert
het van oproer, je kan er duizend
deporteren en de duizend en eerste
staat recht met gebalde vuist

er is geen bodem en geen schat
of die raakt uitgeput, de aarde
heeft niet alles oneindig in voorraad:
zij is mild en rechtvaardig in
haar onverbiddelijkheid

machtigen komen om in hun
bunker, hun paleizen worden
ondermijnd, de molm knaagt
aan de poten van hun troon

sterker is de mens met al zijn
zonen en dochters, de wraakzucht
wordt doorgegeven als een erfenis
en ooit komt het uur van de wraak

feiten zijn het sterkst: rivieren
drogen uit, een goudader houdt op
ergens in de diepte, geen dwingeland
kan er nog bij, niet met miljoenen
slaven – dan sterft hij bijna in
een naamloos graf, in een ver buitenland

de waanzin vraagt om meer dan
één verklaring: er is de jeugd van
de tiran, zijn joodse klasgenoten;
er was een vader met harde hand
en daarna kwamen de schatten
van een bodem – zo is de orde,
zo volgen de feiten elkander op

Staf De WildeStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy