Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Spirit van Visart

Mevrouw de vertegenwoordigster van de bosminister,
Meneer de burgemeester,

Wij, nederige vertegenwoordigers van
Een amalgaam van Brugse bosrebellen en -geuzen
Komen U te vragen om ons te steunen
In een strijd die men ons lasterlijk verwijt.

Torhout, stad van wijlen schrijver Boschvogel,
Is geen stad van dor hout, Mevrouw, Meneer
Wel sparrenstad, centrum van het Houtland, Landjuweel,
Wijnendale en Brugge, er verbond ons vroeger veel.

Wij, Bruggelingen, bezitten een groene gordel,
Die onze aloude stad kan omgorden
Met bomen bezette stadsreien
In sierlijke rijen.

Helaas, Mevrouw de Minister, Meneer de burgemeester,
Driewerf helaas:
We worden niet aanhoord.
Enkelen werden zelfs gewelddadig politioneel verhoord.
Elke dialoog wordt in de kiem gesmoord.

De Hanzestad speelt met ons het ganzenspel.
Speelbos? Wablief? Houtgeklief als alternatief!
Tweevaksbaan: de bomen gaan er aan.
Grondenruil? Ruilhandel? Valkuil!

Wij, bosgeuzen en rebellen, klampen ons vast aan elk beetje mos:
Inzonder het aloude, oeroude Lappersfortbos?
Waarin men wil snijden
En waarvan men de volheid
Aan stukken zal rijgen!

Een brede baan hier,
Een hap uit 't bos daar.
In percelen delen en opdelen:
Op de knie bosgeuzen voor de industrie.

Weemoedig dachten we aan burgemeester Visart
Die ooit de Brugse 'vesten'
Liet beplanten zonder veel "parlasanten".
Diens bomen behoren er nu tot de Brugse Schonen,
En laten dagelijks nog verliefde paartjes dromen.

Help ons, Mevrouw de Minister, Meneer de burgemeester,
Onze burgemeester voor het vredesbos te overtuigen.
Dan pas zullen we ootmoedig buigen.
Ook, helaas voor gevelde 2-vaksbaan bomenkruinen...

Een waardevol oerbos, een gezonde stadslong,
Moet het 'gezag' niet bederven
En ruilen voor nieuwe erven,
Waarop boompjes nog moeten overleven,
Want de boer, hij moet weer toegeven.

Wij willen aartsvader Moenaert
Besmetten met de 'boomspirit'
van zijn bekende voorganger Visart.
Wij komen U smeken, als nukkige bosgeuzen
Om steun bij de politieke reuzen,
Voor bos en milieu in ons Brugs gewest.

Laat het milieu niet verstikken
En past U aub. op voor lobby's en valstrikken.
Die breken de natuur zuur op, op de duur,
Kan een politicoloog ook geen klimatoloog zijn?

Paul SaccasynStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy