Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Sterven dichters uit?

"... leurs chansons courent encore dans les rues ..."

Zouden dichters onsterfelijk zijn?
In oude boeken vergelen hun tederheid en droefenis.
Uit hun mond welden ooit treurige echo's op,
Weerklonken ook blijde gezangen .

Tijd wist alle inkten uit
Als op een vochtig geworden aquarel.
Op gedenksteen en zerk vergroent verguldsel.

Ach, herauten, kroniekschrijvers,
Vaganten en barden.
Sagen en legenden leefden door u
Onderhuids verder.
Schonk de dichter hun geen nieuw leven?
Verzinsel werd verdichtsel. Dichtung.

Rad van pen, spint de dichter voort
In zijn web: radeloos soms reddeloos.
Hij draait een rad voor eenieders ogen.
De windmolen maalt kaf van het koren.
Ooit wenkt de papiermolen.

De gave van het woord werd
Dictatuur van het schrift.
H. Schrift, bevelschrift, smeekschrift?
De onwillige dichter prijkte op de index,
Besteeg het schavot,
Voelde het wurgkoord,
Kreeg het genadeschot.

In de lente raken nieuwe loten
Het hart van de dichter
En het vergezicht van elkeen.
In een opwelling van ritme,
Klank en rijm.
Spreidt hij of zij de vleugels
En zweeft als een papieren vlieger
Over een onbeschreven landschap...

Paul SaccasynStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy