Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Bosgeuzenlied namens kleine lieden

Gelegenheidsgedicht voor Johan Vande Lanotte

Kameraad Vande Lanotte,
Op U stellen wij, Groene Gordel Fronters onze hoop,
Op drastisch bosbehoud in de Vlaamse biotoop.

Elke stedelijke habitat steekt eivol:
Rat races eisen er dagelijks zware tol.
Laat ons kinderen ravotten in bossen
En spelletjes spelen op de mossen.
Herinner U Louis Neefs en Willem Vermandere.
Zij hopen dat het zal veranderen:
Gedaan met kappen, klieven en vellen.
Iedere boom in Westland kan tellen!

Al die 'zonevreemde' bossen als
Oases tussen asfalt en beton:
Gaan die tegen de vlakte, zonder pardon?
Gaan ze voor de botte (?) bijl, in allerijl?
We pleiten voor duurzaam ruimtebeheer.
Wie herinnert zich het sprookjeswoud van weleer?

Het Groene Gordel Front ijvert pro deo contra de punctie
Van een stuk Lappersfortbos met Vlaamse symboolfunctie.
Kleine lieden gaan nog naar de 'buiten'.
Om er merels en kerels te horen fluiten...

Kameraad Vande Lanotte,
Laat ons die resterende bossen.
Geef hun op zijn minst tien orkanen respijt,
Tot spijt van degene die 't benijdt.
Kleine lieden zullen U dankbaar zijn.
Weet: in veel plannen van het V.B.O. steekt venijn!

Wordt stad verder onstad?
Wordt de mens nog meer onmens?
Wordt onze samenleving nog meer samenbeving?
Blijft het motto: ontsla, werf aan?
Maak plaats, ruim baan!
Een nieuwe goldrush komt aan...


...Wordt Kipling’s Junglebook
een dolle, economische jungle?
Overal heerst angst:
Angst om je job te verliezen
Opdat men een ander zou verkiezen
Om alles te kunnen betalen
Om de hoge werkdruk te halen
Om te falen
Om te verschralen
Om mensen-zonder-papieren
Om white collar-aasgieren
Om illegalen
Om fluctuerende kapitalen...

Upperclass, upperten. Voor wie de uppercut?
Ratpack, rat races, just for aces?
Zijn Groene Gordel Fronters humanisten?
Zijn het wereldvreemde utopisten?
Ligt de waarde van het leven
Veeleer niet in het streven,
In het reiken naar, in plaats van het bereiken?
Kameraad Vande Lanotte,
You ‘re a honorable man...
Just do what you can...
Dit is de wens van a philosophical poet.

Paul SaccasynStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy