Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

De Bevrijders

Vertaling Willy Spillebeen

Hier komt de boom, de boom
van de storm, de boom van het volk.
Uit de aarde stijgen zijn helden
als de bladeren langs het sap
en de wind ranselt de ruisende
menigte van de bladeren,
tot het zaad van het brood
weer neervalt op aarde.

Hier komt de boom, de boom
gevoed door naakte doden,
gegeselde en verminkte doden,
doden met ontdane gezichten,
gespietst op een speer,
verschrompeld op de brandstapel,
onthoofd door de bijl,
gevierendeeld door paarden,
gekruisigd in de kerk.

Hier komt de boom, de boom
van wie de wortels levend zijn,
hij kreeg de mest van de marteling,
zijn wortels dronken bloed
en hij putte tranen uit de grond:
hij liet ze stijgen langs zijn takken,
verdeelde ze over zijn architectuur.
Het waren onzichtbare bloemen,
somtijds begraven bloemen,
dan weer gaven hun bloembladen
licht als waren het planeten.

En de mens plukte in de takken
de hard gemaakte bloemkronen,
hij reikte ze van hand tot hand
als magnolia’s of granaatbloemen
en plotseling spleten ze de aarde,
ze groeiden tot bij de sterren.

Dit is, de boom van de vrije mensen.
de boom aarde, de boom wolk.
De boom brood, de boom pijl,
de boom vuist, de boom vuur.
Hem overspoelt het toornige water
van onze tijd vol duisterheid,
maar zijn stam in balans
vormt de arena van zijn macht.


Andere keren vallen opnieuw
zijn takken gekraakt door de woede
en een as van dreigement
bedekt zijn antieke majesteit:
zo doortrok hij andere tijden
en rees hij op uit de doodstrijd,
totdat een geheime hand,
ontelbaar vele armen,
het volk, de brokstukken behield
en duurzame stronken verborg
en zijn lippen waren de bladeren
van de immense verdeelde boom
die zich naar overal uitbreidde
en met zijn wortels voortschreed.
Dit is de boom, de boom
van het volk, van alle volkeren,
van de vrijheid, van de strijd.

Kom te voorschijn in zijn haardos:
streel zijn hernieuwde stralen:
steek je hand in de fabrieken
waar zijn kloppende vrucht
dag aan dag zijn licht verspreidt.
Hef deze aarde op in je handen,
neem deel aan deze luister,
grijp naar je brood en je appel,
naar je hart en je paard
en trek de wacht op aan de grenzen
aan de rand van zijn bladeren.

Verdedig het doel van zijn bloemen,
verdeel de vijandige nachten,
bewaak de kringloop van de dageraad,
adem de besterde hoogte in,
terwijl je de boom stut, de boom
die groeit in het midden van de aarde.

Canto General NerudaStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy