Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Een laatste open ruimte

Toen vroeg het volk: "Vertel ons over de Open Ruimte".
En de Wijze sprak: "Eens was de Open Ruimte van niemand en van iedereen,
tot op de dag dat iemand, die zich meer achtte dan de anderen,
voor zichzelf een deel opeiste omdat hij er brood in zag.
Meer en meer werd die Ruimte, die eigenlijk van iedereen was,
het bezit van enkelen die het voor eigenbelang inpalmden.
Ze legden vervolgens het volk de verplichting op
om te betalen voor het gebruik van die Ruimte
die zij als de hunne beschouwden."

"Neen", zei de Wijze.
"De Openbare Ruimte is wel degelijk van iedereen.
Open dus je ogen en blijf waken,
zoniet wordt de kostelijke Ruimte aan winstbejag en ijdelheid helemaal opgeofferd.
Zo erg, dat je weldra niet meer zal kunnen thuiskomen
in je eigen Stad en Ommeland."

Mark MaesStuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy