Home Classic Tourist Bedrijven    

Regiobrugge logo 10 Jaar
S.O.S. Lappersfort en Chartreuse
The Lappersfort Poets Society

Oorsprong van de naam 'Lappersfort Poets Society'

Boomvrienden
"De Oudste Eik"
Stem van brood en bossen
FOTOREPORTAGE: Voorstelling van 'Stem van brood en bossen'

De Lappersfort Poets Society is een kring dichters (met helaas één dode dichter: wijlen Mark Braet) die onze bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Net zoals in de film (*) "Dead Poets Society" ervaren wij de natuur en de bossen als wezenlijk deel en bron van leven.

(*) In de Peter Weir-film Dead Poets Society speelt Robin Williams John Keating, een poëzieleraar aan het stijve Welton College - waar orde, tucht en discipline heersen - van de jaren vijftig die zijn pupillen leert te luisteren naar de stem van hun hart. Op Welton College is de boodschap: laat je meedrijven met de stroom en je wordt vanzelf dokter, advocaat of bankier. Keating wil zijn leerlingen op het hart drukken dat ze af en toe ook eens de ramen van hun hart moeten opengooien... Keating is geen wereldverbeteraar of vernieuwer. Hij heeft alleen een bijzondere interesse voor de mens en zijn gedragingen. "Wees jezelf en denk voor jezelf" zijn de levenswijsheden die hij wil verkondigen. Hij gebruikt verzen en romantiek om deze doelstelling te verduidelijken: "I went into the woods to live deliberately...and not, when I came to die, to discover that I had not lived (Thoreau). Voor zijn leerlingen is Keating de levensleraar die hen inspireert tot het ontdekken van zelfexpressie, passie en moed. Keating geeft zijn leerlingen de moed om voor zichzelf op te komen en laat hen inzien dat in eenieder creativiteit schuilt. Hij is iemand die luistert en die hen tactvol uitdaagt. Hij brengt de leerlingen wel aan het lachen door bovenop zijn lessenaar te springen om "zichzelf eraan te herinneren dat we permanent de dingen vanuit een andere gezichtshoek moeten zien". De titel Dead Poets Society verwijst naar een geheim clubje dat Keating oprichtte tijdens zijn eigen Welton-tijd. Wanneer enkele leerlingen dit ongewone verleden van hun leraar ontdekken, beslissen ze de Dead Poets Society weer op te richten. Tijdens hun onschuldige nachtelijke bijeenkomsten dragen ze zelfgeschreven gedichten voor.


Stuur ons een mailtje indien u een eigen gedicht wenst toe te voegen.

Poëzie Overzicht


Algemene Voorwaarden Copyright © 2002 - 2019 Regiobrugge.be - All Rights Reserved Privacy Policy